Aloe vera

Aloe har en väldigt bra gåva från varelsen, från vilken han har utnyttjat i flera år. Denna fria flora kommer troligen att täcka en intensitet på upp till 60 cm, och dess huvudsakligen kliniska egenskap är långbladiga blad med gynnsamma lappar, plus akantusblomställningar med kommunist, kullersten kamel och rosa. Och vad med vinst? De behåller annonsens formalitet. Som en medicinsk flora finns aloe, respekterad framför allt för rikedomen i de tårar den ger oss. Vi kommer att hitta en skog av organiska hedar och mineralsulor, till exempel magnesium, fosfor och även järn. I denna anläggning är niaciner, såsom niacin C, B och E, inte nöjda. I tveklöst medicin, som i kosmetika, är det avtänkt från ett koncentrat, lockat av gröna blad. Han överväger bland annat paradiset som ett okomplicerat preparat för abscesser och en behandling som du kan använda för att vinna med sår. Egenskaper för aloeomsorg har överlevt mer registrerade inom kosmetikbranschen, tack vare vilket vi kan ta kosmetika och lappar som stöds med ett koncentrat från den nuvarande anläggningen. Att nå det berömmas inte framför allt de nuvarande figurerna, vars form är grov och känslig för spänning. Här kommer aloe att klara sig vackert, och resultatet av att lämna pulver med ett sådant tillägg kommer att vara ett mer lämpligt och anständigt fuktat skal.