Arbetssakerhetssystem

Spartanol

Många frågar sig: vad är då den begränsade säkerheten och vad är den för? Svaret finns i artikeln nedan.

VentilalternativSäkerhetsplattor benämns omväxlande säkerhetshuvuden. Avser konsumtioner i den meningen att skydda olika processorgan och verktyg mot överdriven tryckökning eller minskning. De finns tillgängliga till låga priser, mycket sämre än ventiler, så de betyder ett fullständigt alternativ för dem. På många sätt används en kombination av säkerhetsventiler och skivor som resulterar i dubbelt skydd.Mycket ofta, som typ av skydd, fälls säkerhetsplattan direkt under säkerhetsventilen. Tack vare denna möjlighet varnas ventilen mot de negativa effekterna av väderförhållanden och mot andra typer av smuts. Det behöver inte utföra UDT-tester på blodplättar. Ventiler måste använda denna modelltest varje år.

Andra typerAndra typer av sprängskivor kan stöds på andra enheter. Oftast används de enklaste hackade plattorna, som bryter i myntet på uppträdandet av alltför högt tryck i apparater eller maskiner. Plattorna kan användas i enheter som arbetar under mycket värdefullt tryck. Då kan till exempel stängningsventiler, täthetssystem, pneumatiska system, hydraulsystem, etc. existera.

ansökanSprängskivor används inom livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och fordonsindustrin, så var det finns en verklig risk för fel orsakad av okontrollerad och snabb tryckökning i enheter, system eller maskiner.