Esd jordkabel

Uppgiften med elektrostatisk jordning är att minska risken för explosion av brännbara ämnen, effekten av elektrostatisk gnistförvrängning. Det anpassas oftast i storleken på transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning som har en ny form. De mest populära och lite komplicerade modellerna antas från jordklämman och kabeln. Mer avancerad och tekniskt avancerad är utrustad med ett jordningsskyddssystem, tack vare vilken dosering eller transport av produkten är tillåten, när jordningen förblir ordentligt ansluten.

Elektrostatisk jordning ges oftast vid lastning eller lossning av järnvägsvagnar, vägtankar, fat, så kallade. big-väskor eller delar av processinstallationer.

Genom att fylla eller tömma tankar med annat innehåll (t ex tankar med pulver, granuler, vätskor kan farliga elektrostatiska laddningar skapas. Källan för deras bildning kan också blanda, pumpa eller spruta brännbara ämnen. Elektriska laddningar skapas genom kontakt eller överföring av enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning begränsas till de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som står i kontakt med varandra. I produkten kan en lätt och plötslig anslutning till marken eller lossat problem resultera i en kort strömpuls, som kommer att läsas i gnistan.Bristen på vård över gnistutsläpp kan skapa tändning av gas- och luftblandningen, vilket innebär en explosion eller en dålig explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.