Kassan ar latt att anvanda

Novituskassan är obligatorisk för personer som säger enskilda affärsverksamheter, medan deras intäkter överstiger de värden som Finansdepartementet anger.

I dagsprocessen ska ett kvitto utfärdas för varje produkt som köps av användaren, som då utgör grunden för klagomålet för användaren, och för den person som utför den finansiella verksamheten är anledningen till att skatteavgiften lämnas in.

För att skapa det är det lämpligt att skriva ut dagliga dagliga rapporter och månadsrapporter. Skatteräkningen (antingen dagligen eller månatligt är ett faktum som skrivs ut med ett kassaregister, vilket inkluderar så kallat inköp och skattesats under en viss tidsperiod (dag eller hel månad med angivna skattesatser och skattefri försäljning. Syftet med en sådan rapport är att visa daglig eller månatlig bruttoinkomst, med angivande av olika mervärdesskattesatser.

När ska man skriva ut kassaregisterrapporter?

Som det har nämnts mycket, finns det två typer av skatterapporter: dagligen och månatligt. Som namnen antyder, rapporteras från kassan dagligen och en gång i månaden, i slutet.

Den dagliga finansrapporten skrivs ut för försäljning på en viss dag, fram till slutet, eller fram till kl. 24.00. Och det kan skriva ut det senare, men före den första dagen av försäljningen i nästa. Dock bör den nuvarande formen av utskriften efter 24:00 kommer nu att ta ett annat datum. Finans daglig rapport kommer att visa oss den mängd lus, som blev sålda artiklar i dag.

Skatteverket kräver och månatliga skatterapporter. Månadsvisa finansiella rapporter måste spelas i slutet av maj till midnatt före den första transaktionen på en annan dag som börjar den senaste månaden. En månadsrapport är ett material som skrivs ut med ett belopp som innehåller alla tidigare utskrivna dagliga rapporter. En sådan rapport visar oss resultaten i den verkliga månaden. Månadsrapporten utarbetas först en gång i maj.

Om den dagliga eller månatliga rapporten utarbetas efter midnatt, och före den första försäljningen och på rapporten kommer det att finnas ett annat datum, finns det inget att vara upprörd, eftersom det inte finns något behov av att förklara i det aktuella förslaget.